top of page

DÜŞÜNCEDE İYİLİK

İyi düşünmenin, kötü gittiğini varsaydığımız hayatımızı tekrar dengeye oturtabileceğini biliyor muydunuz? Düşüncede iyiliği benimsediğimizde zihnimizde oluşan güzel fikirler ve hisler eylemlerimize yansıyacağından hayatın her alanında istediğimiz seviyeyi inşa edebilmek mümkün.


Araştırmalar gösteriyor ki iyi düşünceleri canlı tutmayı seçen insanlar yeni hedefler için daha gayretli çalışarak daha fazla kaynak oluşturabildiklerinden başarılı insan kesiminin çoğunluğunu oluşturuyor. Ayrıca, stresli durumlarla karşı karşıya kalındığında iyi düşünenler kötü düşünenlere göre durumu düzeltecek konulara daha çok odaklandığından çabuk toparlanıyor ve iyi sonuçlara daha hızlı ulaşıyor. İyi düşünce sahipleri, algının gerçekliğini olumlu tarafa doğru bükmesinden dolayı daha uzun, mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürdürüyorlar. Kentucky üniversitesinde yapılan bir araştırmada bir manastırda aynı koşullar altında yaşadıkları bilinen bir grup rahibenin 1930’larda yazdıkları otobiyografiler inceleniyor. Bu otobiyografiler rahibelerin kullandıkları pozitif, iyi düşüncelere göre sınıflandırılıyor. Araştırmacılar, 60 yıl sonra rahibelere ulaştıklarında iyi düşüncelere en çok yer verenlerin en uzun yaşadıkları ortaya çıkıyor. Burada dikkat çekilmesi gereken en önemli husus ise kadınların aynı koşullarda ve aynı yerde yaşamış olması gerçeğidir. Bazıları yaşadıkları anlara iyi bir pencereden bakarken bazıları o anlarda iç sesinden gelen kötü sözlere kulak vererek hoşnutsuz olmuş ve bu durum yaşam sürelerini doğrudan etkilemiş. Bu etkinin altında yatan en temel neden ise günlük hayatta düşüncelerimizin büyük bir çoğunluğunu otomatik düşüncelerin oluşturması. Yaklaşık yetmiş bin düşüncenin %90’ı dünkü düşüncelerimizle aynı. Bu demek oluyor ki eğer bugün kötü düşünüyorsak yarın da kötü düşünme eğilimindeyiz. Bu durumla başa çıkmanın ilk adımı, zihinde akan kötü düşünceler silsilesinin yerini iyi düşüncelere bırakması amacıyla iç sesin yeniden tasarlanmasıdır.


İç sesin terbiye edilmesiyle düşüncelere iyiliği yansıtmak uzun yaşama, başarıya, mutluluğa yani bir insanın hayatı boyu en çok istediği şeylere ulaşmayı sağlıyor. Kısacası iyi düşünmek, insanın kendine yapabileceği en büyük iyiliktir.


İyi düşün, VARLIĞIN İYİLİK OLSUN!

12 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page