top of page

ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR

Okulların M.Ö. 3000’li yıllarda Sümer’de kurumsallaşmaya başlamasıyla ortaya çıkan öğretmenlik mesleği aslında bir meslekten çok daha fazlasıdır. Özellikle de günümüzde tek tıkla yüzlerce konuyla ilgili bilgiye ulaşmak mümkün olduğundan öğretmenler ders kitapları aracılığıyla bilgi aktarımı yapmaktan ve sınavlarla öğrencileri değerlendirmekten çok daha başka görevler üstlenirler.


Peki öğretmenler neler yapar?

Öğretmen rehberlik eder, dinler, öğrenmeyi öğretir, öğrencilerini topluma kazandırmaya çalışır; onların iyi, erdemli, saygılı, adaletli, öz güvenli ve daha birçok güzel sıfatı barındıran bireyler olarak yetişmesine en az aileleri kadar, hatta bazı durumlarda ailelerinden daha çok, katkı sağlar. Öğretmen, öğrencilerinin kendini tanımasına, gelecekte neler yapmak istediğine karar vermesine ve bu kararları uygulamasına yardımcı olur. Gününün büyük bir kısmını geçirdiği öğrencileriyle duygusal bir bağ kurarken profesyonelliği elden bırakmamaya özen gösterir. Tüm bunları hakkıyla yapmaya çalışan öğretmenler büyük bir teşekkürü hak eder.


Peki öğretmenlere nasıl teşekkür etmeliyiz?

Teşekkür, eylemlerle ifade edildiği zaman sözlerden çok daha etkilidir. Saygı göstermek, anlatılanları dinlemek ve içselleştirmek, ışık tuttukları yolda ilerlemek ve aktardıkları bilgilerin değerini anlamak öğretmenlere teşekkür etmenin yollarındandır. Bahsettiğimiz “eylemlerle teşekkür” işi iletişimi ve ilişkileri her alanda güçlendireceği gibi sınıf ortamında da güçlendirir. Hedefi “iyilik” olan öğretmenlerimize teşekkür etmek de bizim iyiliğimiz olsun! VARLIĞIMIZ İYİLİK OLSUN!

23 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page